سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مصطفی بنی هاشمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مدير توليد (۲) / مدير تداركات  (۸) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۲ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)
  ۳ -  مادر (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز روح (۱۳۷۶)
  ۲ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بانوي من (۱۳۸۱)
  ۲ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۳ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۴ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)
  ۵ -  در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)
  ۶ -  زير بامهاي شهر (۱۳۶۸)
  ۷ -  سفر عشق (۱۳۶۷)
  ۸ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.