سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آرش سجادی حسينی

 زندگينامه  

آرش سجادي حسيني متولد 1351 در تهران است. وي فارغ التحصيل رشته مديريت فرهنگي است. وي فعاليت سينمايي خود را در مقام دستياري كارگردان از سال 1370 با فيلم مدرسه پيرمردها آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار اول كارگردان (۵) / برنامه ريز (۶) / دستيار كارگردان (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۳) / دستيار دكور  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار دكور  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  موج سوم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار دكور  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  چراغ هاي ناتمام (۱۳۹۵)
  ۲ -  حكايت عاشقي (۱۳۹۳)
  ۳ -  لاله (۱۳۹۲)
  ۴ -  گام هاي شيدايي (۱۳۹۱)
  ۵ -  دوازده صندلي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار دكور  
 1. برنامه ريز  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چراغ هاي ناتمام (۱۳۹۵)
  ۲ -  لاله (۱۳۹۲)
  ۳ -  گام هاي شيدايي (۱۳۹۱)
  ۴ -  دوازده صندلي (۱۳۹۰)
  ۵ -  گيرنده (۱۳۹۰)
  ۶ -  روايت سه گانه (اپيزود اول، يك آرزوي كوچك) (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار دكور  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  روايت سه گانه (اپيزود اول، يك آرزوي كوچك) (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار دكور  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  حكايت عاشقي (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار دكور  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خط آتش (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار دكور  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ضابط (۱۳۹۹)
  ۲ -  شاهين (۱۳۹۸)
  ۳ -  فصل ماهي سفيد (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار دكور  
 1. دستيار دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.