سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير جغتائی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۱) / فيلمبردار (۱) / دستيار فيلمبردار (۵) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رفيق بد (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زماني براي دوست داشتن (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هامون و دريا (۱۳۸۶)
  ۲ -  تنهايي باد (۱۳۸۳)
  ۳ -  دانه هاي ريز برف (۱۳۸۲)
  ۴ -  كنار رودخانه (۱۳۸۲)
  ۵ -  من و نگين دات كام (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.