سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود دشتبان

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه (۱) / عنوان بندي (۱) / تيتراژ (۱) / طراح پوستر  (۱) فيلم شناسی :   طراح صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  هي جو (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خط پايان (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جاده هاي سرد (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شير سنگي (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.