سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميد رخ افروز

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار اول فيلمبردار (۱۲) / مدير فيلمبرداري (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۳) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ساكنين سرزمين سكوت (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آشفته گي (۱۳۹۷)
  ۲ -  مصادره (۱۳۹۶)
  ۳ -  هايلايت (۱۳۹۶)
  ۴ -  خفه‌گي (۱۳۹۵)
  ۵ -  زرد (۱۳۹۵)
  ۶ -  زير سقف دودي (۱۳۹۵)
  ۷ -  گشت 2 (۱۳۹۵)
  ۸ -  زاپاس (۱۳۹۴)
  ۹ -  ماحي (۱۳۹۴)
  ۱۰ -  متولد 65 (۱۳۹۴)
  ۱۱ -  قندون جهيزيه (۱۳۹۳)
  ۱۲ -  آزادي مشروط (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  صداست كه مي ماند (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن مرد را نكشيد (۱۳۸۲)
  ۲ -  ساكنين سرزمين سكوت (۱۳۸۲)
  ۳ -  رنگ شب (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دم صبح (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.