سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهری عطايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / طراح صحنه و لباس (۳) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  پيوند زندگي (۱۳۳۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۲ -  آيه هاي زميني (۱۳۸۲)
  ۳ -  بوتيك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.