سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين تهرانی

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۱) / بازيگر (۲) / تهيه كننده (۳) / مجري طرح (۱) / امور اداري (۱) / دستيار تداركات (۲) / حمل و نقل (۱) / دستيار صداگذاري  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   امور اداري   دستيار تداركات   حمل و نقل   دستيار صداگذاري  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دياپازون (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   امور اداري   دستيار تداركات   حمل و نقل   دستيار صداگذاري  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مرگ گرگها (۱۳۶۴)
  ۲ -  مرد ناآرام (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   امور اداري   دستيار تداركات   حمل و نقل   دستيار صداگذاري  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در انتظار شيطان (۱۳۶۶)
  ۲ -  طغيان (۱۳۶۴)
  ۳ -  مشت (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   امور اداري   دستيار تداركات   حمل و نقل   دستيار صداگذاري  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دياپازون (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   امور اداري   دستيار تداركات   حمل و نقل   دستيار صداگذاري  
 1. امور اداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   امور اداري   دستيار تداركات   حمل و نقل   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گوشواره (۱۳۸۵)
  ۲ -  كيلومتر پنج (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   امور اداري   دستيار تداركات   حمل و نقل   دستيار صداگذاري  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  هيس! دخترها فرياد نمي زنند (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   امور اداري   دستيار تداركات   حمل و نقل   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار صداگذاري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در به درها (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.