سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن وجدان خوش

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / دستيار مدير تهيه (۱) / مسئول لباس (۱) / دستيار تداركات  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار مدير تهيه   مسئول لباس   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دو نفر و نصفي (۱۳۷۰)
  ۲ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)
  ۳ -  زير باران (۱۳۶۳)
  ۴ -  مادر (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار مدير تهيه   مسئول لباس   دستيار تداركات  
 1. دستيار مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صداي صحرا (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار مدير تهيه   مسئول لباس   دستيار تداركات  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرستار شب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار مدير تهيه   مسئول لباس   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)
  ۲ -  صداي صحرا (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.