سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احسان امانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۵) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  حکم تجديد نظر (۱۳۹۹)
  ۲ -  شاهين (۱۳۹۸)
  ۳ -  ديدن اين فيلم جرم است! (۱۳۹۷)
  ۴ -  سوم آذرشهر (۱۳۹۷)
  ۵ -  در وجه حامل (۱۳۹۶)
  ۶ -  پديده (۱۳۹۵)
  ۷ -  خفه‌گي (۱۳۹۵)
  ۸ -  سهيلا (۱۳۹۵)
  ۹ -  ماحي (۱۳۹۴)
  ۱۰ -  گس (۱۳۹۱)
  ۱۱ -  پله آخر (۱۳۹۰)
  ۱۲ -  اقليما (۱۳۸۵)
  ۱۳ -  چند روز بعد (۱۳۸۵)
  ۱۴ -  باغهاي كندلوس (۱۳۸۳)
  ۱۵ -  آبادان (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.