سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجتبی اكبری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار چهره پرداز (۱) / دستيار جلوه هاي ويژه  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار چهره پرداز   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گشتي ها (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار چهره پرداز   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار چهره پرداز   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  روايت سه گانه (اپيزود اول، يك آرزوي كوچك) (۱۳۸۲)
  ۲ -  روايت سه گانه (اپيزود دوم، شوخي هاي خدا) (۱۳۸۲)
  ۳ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.