سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد رجبی

 زندگينامه  

محمد رجبي متولد سال 1328 و فارغ التحصيل رشته فلسفه و زبان هاي باستاني است. از جمله كارهاي ادبي او نوشتن مقدمه اي بر كتاب هاي «تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري» نوشته آدام متز، «آموزش و پرورش در خدمت امپرياليسم فرهنگي» نوشته كارنوي و تأليف كتاب «واژگان عرب و معرف در شاهنامه فردوسي» است. رجبي در سمت هاي اجرايي مختلفي همچون معاونت پژوهشي و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش، رياست كتابخانه ملي ايران و معاونت فرهنگي حوزه هنري نيز فعاليت داشته است. او در رشته تاريخ، فلسفه و هنر در دانشگاه تدريس مي كند.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / امور مالي (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۲ -  ضيافت (۱۳۷۴)
  ۳ -  قانون (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   با تشكر از  
 1. امور مالي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.