سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

معين حكمی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۴) / گروه كارگرداني (۱) / دستيار برنامه ريز (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار برنامه ريز   نويسنده   بازيگر  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)
  ۲ -  همسر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار برنامه ريز   نويسنده   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۲ -  همسفر (۱۳۷۲)
  ۳ -  شتابزده (۱۳۷۰)
  ۴ -  شقايق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار برنامه ريز   نويسنده   بازيگر  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تاواريش (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار برنامه ريز   نويسنده   بازيگر  
 1. دستيار برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همسفر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار برنامه ريز   نويسنده   بازيگر  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار برنامه ريز   نويسنده   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شتابزده (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.