سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد عفراوی

  تاريخ و محل تولد
بيست و نهم اسفند ماه سال 1357
آبادان
 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۳) / برنامه ريز (۴) / دستيار كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۲) / مدير برنامه ريزي (۱) / بازيگر (۴) / مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تداركات  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سلام عليكم حاج آقا (۱۳۹۷)
  ۲ -  پنالتي (۱۳۸۷)
  ۳ -  گزارش مريم (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تداركات  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سلام عليكم حاج آقا (۱۳۹۷)
  ۲ -  آن سوي رودخانه (۱۳۸۷)
  ۳ -  پنالتي (۱۳۸۷)
  ۴ -  گزارش مريم (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن سوي رودخانه (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تداركات  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۲ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تداركات  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ماهورا (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پنالتي (۱۳۸۷)
  ۲ -  روي خط صفر (۱۳۸۶)
  ۳ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۴ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ماهورا (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آواي جبرئيل (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.