سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن نورهانی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱۰) / مدير تهيه (۱) / دستيار تهيه كننده (۱) / دستيار مدير تهيه (۲) / مدير صحنه (۱) / چهره پرداز (۲) / مدير تداركات (۵) / تداركات (۵) / افكت (۱) / جلوه هاي ويژه (۱) / انفجار  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   دستيار تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   مدير صحنه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   افكت   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ماجراي يك دزد (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   دستيار تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   مدير صحنه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   افكت   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  مرز (۱۳۶۰)
  ۲ -  خونبارش (۱۳۵۹)
  ۳ -  مفسدين (۱۳۵۹)
  ۴ -  شب آفتابي (۱۳۵۶)
  ۵ -  بي حجاب (۱۳۵۲)
  ۶ -  اتل متل توتوله (۱۳۵۱)
  ۷ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)
  ۸ -  چهار درويش (۱۳۴۷)
  ۹ -  هفت دختر براي هفت پسر (۱۳۴۷)
  ۱۰ -  علي بابا و چهل دزد (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   دستيار تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   مدير صحنه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   افكت   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  هوس (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   دستيار تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   مدير صحنه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   افكت   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. دستيار تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  علي بابا و چهل دزد (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   دستيار تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   مدير صحنه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   افكت   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. دستيار مدير تهيه  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  بهرام شيردل (۱۳۴۷)
  ۲ -  هفت دختر براي هفت پسر (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   دستيار تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   مدير صحنه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   افكت   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خونبارش (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   دستيار تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   مدير صحنه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   افكت   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. چهره پرداز  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مرز (۱۳۶۰)
  ۲ -  خونبارش (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   دستيار تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   مدير صحنه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   افكت   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. مدير تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ناخدا باخدا (۱۳۵۲)
  ۲ -  اتل متل توتوله (۱۳۵۱)
  ۳ -  حسن ديناميت (۱۳۵۱)
  ۴ -  عطش (۱۳۵۱)
  ۵ -  نقره داغ (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   دستيار تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   مدير صحنه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   افكت   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  رفيق (۱۳۵۴)
  ۲ -  شازده احتجاب (۱۳۵۳)
  ۳ -  بي حجاب (۱۳۵۲)
  ۴ -  نفرين (۱۳۵۲)
  ۵ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   دستيار تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   مدير صحنه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   افكت   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دست شيطان (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   دستيار تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   مدير صحنه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   افكت   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مرز (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   دستيار تهيه كننده   دستيار مدير تهيه   مدير صحنه   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   افكت   جلوه هاي ويژه   انفجار  
 1. انفجار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خونبارش (۱۳۵۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.