سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن عبادی

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ (۲) / گروه تداركات (۱) / تروكاژ  (۱) فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   گروه تداركات   تروكاژ  
 1. فيلمبردار تيتراژ  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)
  ۲ -  عبور از تله (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   گروه تداركات   تروكاژ  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   گروه تداركات   تروكاژ  
 1. تروكاژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شهر در دست بچه ها (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.