سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كارمن اخباری آزاد

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۹) / برش نگاتيو (۲) / چاپ (۲) / با تشكر از  (۳) فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از  
 1. لابراتوار  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۲ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۳ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۴ -  راز گل شب بو (۱۳۷۲)
  ۵ -  عبور از تله (۱۳۷۲)
  ۶ -  نان و شعر (۱۳۷۲)
  ۷ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۸ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)
  ۹ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از  
 1. برش نگاتيو  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه عسل (۱۳۷۱)
  ۲ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از  
 1. چاپ  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۲ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۲ -  هبوط (۱۳۷۲)
  ۳ -  همسر (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.