سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس سيف الهی

 

فيلم شناسی :   مدير تهيه (۱) / مدير تداركات (۸) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  پري خوشگله (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۸)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ريشه در خون (۱۳۶۳)
  ۲ -  تا آخرين نفس (۱۳۵۷)
  ۳ -  نفس بريده (۱۳۵۷)
  ۴ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۵۶)
  ۵ -  فرياد زير آب (۱۳۵۶)
  ۶ -  همت (۱۳۵۴)
  ۷ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۸ -  عروس پابرهنه (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  عروس پابرهنه (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.