سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نادر خوش سيما

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / منشي صحنه  (۸) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گردو (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه  
 1. منشي صحنه  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)
  ۲ -  سپيديال (۱۳۷۲)
  ۳ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۴ -  مسافران دره انار (۱۳۷۰)
  ۵ -  آهوي وحشي (۱۳۶۹)
  ۶ -  گردو (۱۳۶۶)
  ۷ -  گره (۱۳۶۴)
  ۸ -  مادر (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.