سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

افسانه قاسمی

 

فيلم شناسی :   منشي صحنه (۴) / طرح اوليه بر اساس (۱) / بازيگر  (۳) فيلم شناسی :   منشي صحنه   طرح اوليه بر اساس   بازيگر  
 1. منشي صحنه  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چراغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۲ -  زخم شانه حوا (۱۳۸۶)
  ۳ -  گناه من (۱۳۸۵)
  ۴ -  خاك سرد (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   طرح اوليه بر اساس   بازيگر  
 1. طرح اوليه بر اساس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  محيا (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   طرح اوليه بر اساس   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عروس رومشكان (۱۳۸۰)
  ۲ -  نامزدي (۱۳۷۵)
  ۳ -  خون بس (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.