سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر برهان آزاد

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۱) / مدير توليد (۷) / تدوين  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عاشق كوچك (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عاشق كوچك (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين  
 1. مدير توليد  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قبيله من (۱۳۹۰)
  ۲ -  آرامش در ميان مردگان (۱۳۸۴)
  ۳ -  سلام (۱۳۸۲)
  ۴ -  يك روز، يك زندگي، يك مرد (۱۳۸۲)
  ۵ -  راز پرواز (۱۳۸۱)
  ۶ -  تنبل قهرمان (۱۳۸۰)
  ۷ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  عطر ولايت (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.