سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرج محمودی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۱۶) / گروه فني (۱) / امور فني  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  جدال در مهتاب (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ياد (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۶)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سكوت بزرگ (۱۳۵۶)
  ۲ -  تنها حامي (۱۳۵۵)
  ۳ -  ميراث (۱۳۵۵)
  ۴ -  شهر قصه (۱۳۵۲)
  ۵ -  قيامت عشق (۱۳۵۲)
  ۶ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۷ -  فتانه (۱۳۵۱)
  ۸ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۹ -  شوخي نكن دلخور مي شم (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  عذاب مرگ (۱۳۴۵)
  ۱۱ -  قفس طلائي (۱۳۴۵)
  ۱۲ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)
  ۱۳ -  آليش دختر كولي (۱۳۴۳)
  ۱۴ -  شيطان در مي زند (۱۳۴۳)
  ۱۵ -  ضربت (۱۳۴۳)
  ۱۶ -  دلهره (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عروسي خوبان (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۳)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  شهر بزرگ (۱۳۴۴)
  ۲ -  ترس و تاريكي (۱۳۴۲)
  ۳ -  ساحل دور نيست (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.