سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

غلامعلی نبی پور

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / طراح چهره پردازي (۱) / چهره پرداز  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  گفت هرسه نفرشان (۱۳۵۹)
  ۲ -  شهر بزرگ (۱۳۴۴)
  ۳ -  آرامش قبل از طوفان (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. طراح چهره پردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  گاو (۱۳۴۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۳)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  شهر بزرگ (۱۳۴۴)
  ۲ -  آرامش قبل از طوفان (۱۳۳۹)
  ۳ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۳۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.