سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داريوش طلايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۶) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱۶)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  بلند پرواز (۱۳۵۲)
  ۲ -  دو كبوتر (۱۳۵۲)
  ۳ -  شيرين و فرهاد (۱۳۴۹)
  ۴ -  بهشت دور نيست (۱۳۴۸)
  ۵ -  دنياي پر اميد (۱۳۴۸)
  ۶ -  گربه كور (۱۳۴۸)
  ۷ -  ببر مازندران (۱۳۴۷)
  ۸ -  جهنم سفيد (۱۳۴۷)
  ۹ -  شب فرشتگان (۱۳۴۷)
  ۱۰ -  غروب بت پرستان (۱۳۴۷)
  ۱۱ -  يوسف و زليخا (۱۳۴۷)
  ۱۲ -  الماس 33 (۱۳۴۶)
  ۱۳ -  قهرمان شهر ما (۱۳۴۶)
  ۱۴ -  دختر كدخدا (۱۳۴۵)
  ۱۵ -  شمسي پهلوان (۱۳۴۵)
  ۱۶ -  شيطون بلا (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير سايه كنار (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.