سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منوچهر آزادگان

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / صدابردار (۱) / امور فني صدا (۲) / صدابرداري استوديو  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   امور فني صدا   صدابرداري استوديو  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مرگ سفيد (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   امور فني صدا   صدابرداري استوديو  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گرداب سكندر (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   امور فني صدا   صدابرداري استوديو  
 1. امور فني صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)
  ۲ -  زير باران (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   صدابردار   امور فني صدا   صدابرداري استوديو  
 1. صدابرداري استوديو  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  توهم (۱۳۶۴)
  ۲ -  مادر (۱۳۶۳)
  ۳ -  ميلاد (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.