سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا ياقوتی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۲) / دستيار فيلمبردار (۱) / لابراتوار (۴) / چاپ (۴) / دستيار چاپ (۲) / دستيار لابراتوار (۲) / گروه فني (۲) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)
  ۲ -  بهار (۱۳۶۴)
  ۳ -  فرار (۱۳۶۳)
  ۴ -  خاك و خون (۱۳۶۲)
  ۵ -  خاتون (۱۳۵۶)
  ۶ -  مرثيه (۱۳۵۶)
  ۷ -  سه نفر روي خط (۱۳۵۵)
  ۸ -  ميراث (۱۳۵۵)
  ۹ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  غريبه و مه (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۱۲ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  آفت زندگي يا مرفين (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار   گروه فني   امور فني  
 1. لابراتوار  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۲ -  فيل و فنجان (۱۳۴۵)
  ۳ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۴ -  مردي در قفس (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار   گروه فني   امور فني  
 1. چاپ  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۲ -  فيل و فنجان (۱۳۴۵)
  ۳ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۴ -  مردي در قفس (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار چاپ  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  افق روشن (۱۳۴۴)
  ۲ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار لابراتوار  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  افق روشن (۱۳۴۴)
  ۲ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  مسافري از بهشت (۱۳۴۲)
  ۲ -  لاله آتشين (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  عروس فرنگي (۱۳۴۳)
  ۲ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.