سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منصور تهرانی

 زندگينامه  

منصور تهراني متولد 1337 پل سفيد است. وي فعاليت سينمايي را سال 1352 با كارگرداني فيلم هاي كوتاه آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۶) / نويسنده (۶) / بازيگر (۳) / مدير تهيه (۱) / تنظيم موسيقي (۱) / آهنگساز (۱۵) / شعر (۶) / جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   تنظيم موسيقي   آهنگساز   شعر   جلوه هاي ويژه  
 1. كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  گرفتار (۱۳۶۶)
  ۲ -  برگ و باد (۱۳۶۳)
  ۳ -  حادثه (۱۳۶۳)
  ۴ -  بازرس ويژه (۱۳۶۰)
  ۵ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)
  ۶ -  مسافر شب (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   تنظيم موسيقي   آهنگساز   شعر   جلوه هاي ويژه  
 1. نويسنده  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  بازرس ويژه (۱۳۶۰)
  ۲ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)
  ۳ -  كركس ها مي ميرند (۱۳۵۹)
  ۴ -  مسافر شب (۱۳۵۹)
  ۵ -  باغ بلور (۱۳۵۷)
  ۶ -  مظفر (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   تنظيم موسيقي   آهنگساز   شعر   جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  شير سنگي (۱۳۶۵)
  ۲ -  كركس ها مي ميرند (۱۳۵۹)
  ۳ -  دو قلوها (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   تنظيم موسيقي   آهنگساز   شعر   جلوه هاي ويژه  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بوف كور (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   تنظيم موسيقي   آهنگساز   شعر   جلوه هاي ويژه  
 1. تنظيم موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شب زخمي (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   تنظيم موسيقي   آهنگساز   شعر   جلوه هاي ويژه  
 1. آهنگساز  : (۱۵)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  گرفتار (۱۳۶۶)
  ۲ -  حادثه (۱۳۶۳)
  ۳ -  سياه راه (۱۳۶۳)
  ۴ -  بالاش (۱۳۶۲)
  ۵ -  زخمه (۱۳۶۲)
  ۶ -  شيلات (۱۳۶۲)
  ۷ -  ملخ زدگان (۱۳۶۲)
  ۸ -  بازرس ويژه (۱۳۶۰)
  ۹ -  فرمان (۱۳۶۰)
  ۱۰ -  مرز (۱۳۶۰)
  ۱۱ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)
  ۱۲ -  انفجار (۱۳۵۹)
  ۱۳ -  كركس ها مي ميرند (۱۳۵۹)
  ۱۴ -  مسافر شب (۱۳۵۹)
  ۱۵ -  باغ بلور (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   تنظيم موسيقي   آهنگساز   شعر   جلوه هاي ويژه  
 1. شعر  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  فرمان (۱۳۶۰)
  ۲ -  مرز (۱۳۶۰)
  ۳ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)
  ۴ -  كركس ها مي ميرند (۱۳۵۹)
  ۵ -  باغ بلور (۱۳۵۷)
  ۶ -  شب زخمي (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   تنظيم موسيقي   آهنگساز   شعر   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شير سنگي (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.