سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ذبيح اله غلامی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۷۳) / چاپ (۵۹) / ظهور  (۱) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور  
 1. لابراتوار  : (۷۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  حق و ناحق (۱۳۵۷)
  ۲ -  گداي اشراف زاده (۱۳۵۷)
  ۳ -  ماجراهاي علاءالدين و چراغ جادو (۱۳۵۷)
  ۴ -  هجرت (۱۳۵۷)
  ۵ -  اشك رقاصه (۱۳۵۶)
  ۶ -  تازه عروس (۱۳۵۶)
  ۷ -  خاتون (۱۳۵۶)
  ۸ -  رفاقت (۱۳۵۶)
  ۹ -  عشق و خشونت (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  فريادرس (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)
  ۱۲ -  مرد خدا (۱۳۵۶)
  ۱۳ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)
  ۱۴ -  يكي خوش صدا يكي خوش دست (۱۳۵۶)
  ۱۵ -  پاكباخته (۱۳۵۵)
  ۱۶ -  تنهايي (۱۳۵۵)
  ۱۷ -  جدال (۱۳۵۵)
  ۱۸ -  رامشگر (۱۳۵۵)
  ۱۹ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۲۰ -  آلوده (۱۳۵۴)
  ۲۱ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۲۲ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۲۳ -  حسرت (۱۳۵۴)
  ۲۴ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۲۵ -  رفيق (۱۳۵۴)
  ۲۶ -  سارق (۱۳۵۴)
  ۲۷ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۲۸ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۲۹ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۳۰ -  هوس (۱۳۵۴)
  ۳۱ -  پري خوشگله (۱۳۵۳)
  ۳۲ -  شكست ناپذير (۱۳۵۳)
  ۳۳ -  قفس (۱۳۵۳)
  ۳۴ -  گروگان (۱۳۵۳)
  ۳۵ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)
  ۳۶ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۳۷ -  بندري (۱۳۵۲)
  ۳۸ -  بي حجاب (۱۳۵۲)
  ۳۹ -  تنگنا (۱۳۵۲)
  ۴۰ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۴۱ -  زنجيري (۱۳۵۲)
  ۴۲ -  سالومه (۱۳۵۲)
  ۴۳ -  قصه شب (۱۳۵۲)
  ۴۴ -  گرگ بيزار (۱۳۵۲)
  ۴۵ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۴۶ -  مكافات (۱۳۵۲)
  ۴۷ -  نامحرم (۱۳۵۲)
  ۴۸ -  اعجوبه ها (۱۳۵۱)
  ۴۹ -  باشرف ها (۱۳۵۱)
  ۵۰ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)
  ۵۱ -  رگبار (۱۳۵۱)
  ۵۲ -  سر گروهبان (۱۳۵۱)
  ۵۳ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)
  ۵۴ -  ظفر (۱۳۵۱)
  ۵۵ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)
  ۵۶ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)
  ۵۷ -  مردي در طوفان (۱۳۵۱)
  ۵۸ -  مطرب (۱۳۵۱)
  ۵۹ -  يك مرد يك شهر (۱۳۵۰)
  ۶۰ -  شكار شوهر (۱۳۴۷)
  ۶۱ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۶۲ -  هارون و قارون (۱۳۴۶)
  ۶۳ -  قفس طلائي (۱۳۴۵)
  ۶۴ -  كليد بهشت (۱۳۴۵)
  ۶۵ -  عشق و انتقام (۱۳۴۴)
  ۶۶ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)
  ۶۷ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۶۸ -  كمينگاه شيطان (۱۳۴۳)
  ۶۹ -  پرستوها به لانه باز مي گردن (۱۳۴۲)
  ۷۰ -  لاشخورها (۱۳۴۲)
  ۷۱ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)
  ۷۲ -  چادرنشين ها (۱۳۴۱)
  ۷۳ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور  
 1. چاپ  : (۵۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  باغ بلور (۱۳۵۷)
  ۲ -  مرد خدا (۱۳۵۶)
  ۳ -  نان و نمك (۱۳۵۶)
  ۴ -  پاكباخته (۱۳۵۵)
  ۵ -  تنهايي (۱۳۵۵)
  ۶ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۷ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۸ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۹ -  حسرت (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  سارق (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  هوس (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  پري خوشگله (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  شكست ناپذير (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  قفس (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  گروگان (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)
  ۱۹ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  بندري (۱۳۵۲)
  ۲۱ -  بي حجاب (۱۳۵۲)
  ۲۲ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۲۳ -  تنگنا (۱۳۵۲)
  ۲۴ -  حريص (۱۳۵۲)
  ۲۵ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۲۶ -  زنجيري (۱۳۵۲)
  ۲۷ -  سالومه (۱۳۵۲)
  ۲۸ -  قصه شب (۱۳۵۲)
  ۲۹ -  گرگ بيزار (۱۳۵۲)
  ۳۰ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۳۱ -  مكافات (۱۳۵۲)
  ۳۲ -  نامحرم (۱۳۵۲)
  ۳۳ -  اعجوبه ها (۱۳۵۱)
  ۳۴ -  باشرف ها (۱۳۵۱)
  ۳۵ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)
  ۳۶ -  رگبار (۱۳۵۱)
  ۳۷ -  سر گروهبان (۱۳۵۱)
  ۳۸ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)
  ۳۹ -  ظفر (۱۳۵۱)
  ۴۰ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)
  ۴۱ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)
  ۴۲ -  مردي در طوفان (۱۳۵۱)
  ۴۳ -  مطرب (۱۳۵۱)
  ۴۴ -  رشيد (۱۳۵۰)
  ۴۵ -  يك مرد يك شهر (۱۳۵۰)
  ۴۶ -  شكار شوهر (۱۳۴۷)
  ۴۷ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۴۸ -  هارون و قارون (۱۳۴۶)
  ۴۹ -  قفس طلائي (۱۳۴۵)
  ۵۰ -  كليد بهشت (۱۳۴۵)
  ۵۱ -  عشق و انتقام (۱۳۴۴)
  ۵۲ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)
  ۵۳ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۵۴ -  كمينگاه شيطان (۱۳۴۳)
  ۵۵ -  پرستوها به لانه باز مي گردن (۱۳۴۲)
  ۵۶ -  لاشخورها (۱۳۴۲)
  ۵۷ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)
  ۵۸ -  چادرنشين ها (۱۳۴۱)
  ۵۹ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور  
 1. ظهور  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.