سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين نوری

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۲) / صدابردار (۲) / صدابردار صحنه (۱) / لابراتوار (۳۰) / برش نگاتيو (۲) / چاپ (۴۶) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گل مريم (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۲ -  مدار بسته (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از  
 1. صدابردار  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان ديو (۱۳۶۹)
  ۲ -  شكوه زندگي (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از  
 1. صدابردار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مترسك (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از  
 1. لابراتوار  : (۳۰)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  عبور از مرز شب (۱۳۵۷)
  ۲ -  مبارزي در نيمه راه/شب بازيگران (۱۳۵۷)
  ۳ -  بوي گندم (۱۳۵۶)
  ۴ -  شب زخمي (۱۳۵۶)
  ۵ -  پاكباخته (۱۳۵۵)
  ۶ -  تنهايي (۱۳۵۵)
  ۷ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۸ -  آلوده (۱۳۵۴)
  ۹ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  تهمت (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  شوهر كرايه اي (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  كنيز (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  بوسه بر لبهاي خونين (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  مأمور ما در كراچي (۱۳۵۲)
  ۱۸ -  مردها و نامردها (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  پدر كه ناخلف افتد (۱۳۵۱)
  ۲۰ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۲۱ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۲۲ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۲۳ -  قدير (۱۳۵۱)
  ۲۴ -  يك جو غيرت (۱۳۵۱)
  ۲۵ -  الكلي (۱۳۵۰)
  ۲۶ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۲۷ -  در آمريكا اتفاق افتاد (۱۳۵۰)
  ۲۸ -  ديوار شيشه اي (۱۳۵۰)
  ۲۹ -  رنگين كمان (۱۳۵۰)
  ۳۰ -  مبارزه با شيطان (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از  
 1. برش نگاتيو  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خياباني ها (۱۳۵۷)
  ۲ -  بوي گندم (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از  
 1. چاپ  : (۴۶)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حق و ناحق (۱۳۵۷)
  ۲ -  خياباني ها (۱۳۵۷)
  ۳ -  عبور از مرز شب (۱۳۵۷)
  ۴ -  گداي اشراف زاده (۱۳۵۷)
  ۵ -  ماجراهاي علاءالدين و چراغ جادو (۱۳۵۷)
  ۶ -  مبارزي در نيمه راه/شب بازيگران (۱۳۵۷)
  ۷ -  هجرت (۱۳۵۷)
  ۸ -  اشك رقاصه (۱۳۵۶)
  ۹ -  بوي گندم (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  تازه عروس (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  خاتون (۱۳۵۶)
  ۱۲ -  رفاقت (۱۳۵۶)
  ۱۳ -  شب زخمي (۱۳۵۶)
  ۱۴ -  عشق و خشونت (۱۳۵۶)
  ۱۵ -  فريادرس (۱۳۵۶)
  ۱۶ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)
  ۱۷ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)
  ۱۸ -  يكي خوش صدا يكي خوش دست (۱۳۵۶)
  ۱۹ -  پاكباخته (۱۳۵۵)
  ۲۰ -  تنهايي (۱۳۵۵)
  ۲۱ -  جدال (۱۳۵۵)
  ۲۲ -  رامشگر (۱۳۵۵)
  ۲۳ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۲۴ -  آلوده (۱۳۵۴)
  ۲۵ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۲۶ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۲۷ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۲۸ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۲۹ -  تهمت (۱۳۵۳)
  ۳۰ -  كنيز (۱۳۵۳)
  ۳۱ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۳۲ -  بوسه بر لبهاي خونين (۱۳۵۲)
  ۳۳ -  مأمور ما در كراچي (۱۳۵۲)
  ۳۴ -  مردها و نامردها (۱۳۵۲)
  ۳۵ -  پدر كه ناخلف افتد (۱۳۵۱)
  ۳۶ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۳۷ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۳۸ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۳۹ -  قدير (۱۳۵۱)
  ۴۰ -  يك جو غيرت (۱۳۵۱)
  ۴۱ -  الكلي (۱۳۵۰)
  ۴۲ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۴۳ -  در آمريكا اتفاق افتاد (۱۳۵۰)
  ۴۴ -  ديوار شيشه اي (۱۳۵۰)
  ۴۵ -  رنگين كمان (۱۳۵۰)
  ۴۶ -  مبارزه با شيطان (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۲ -  پدر (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.