سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی گنجی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير تداركات (۲) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اميد (۱۳۷۰)
  ۲ -  پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عبور از تله (۱۳۷۲)
  ۲ -  آذرخش (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اميد (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.