سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدمحمدرضا نجفی

  تاريخ و محل تولد
دهم فروردين ماه سال 1338
نيشابور
نام اصلي: محمدرضا نجفي
 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / بازيگر (۶) / مجري طرح (۱) / مدير توليد (۱۱) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / مدير صحنه (۱) / افكت (۱) / جلوه هاي ويژه رايانه اي (۲) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   افكت   جلوه هاي ويژه رايانه اي   تداركات  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مبارك (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   افكت   جلوه هاي ويژه رايانه اي   تداركات  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پذيرايي ساده (۱۳۹۰)
  ۲ -  قصه عشق (۱۳۸۵)
  ۳ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۴ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)
  ۵ -  بال هاي سپيد (۱۳۷۷)
  ۶ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   افكت   جلوه هاي ويژه رايانه اي   تداركات  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  علي و دني (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   افكت   جلوه هاي ويژه رايانه اي   تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  عشقولانس (۱۳۹۵)
  ۲ -  تهران در جستجوي زيبايي(اپيزود سوم، تهران، سيم آخر)(۱۳۸۷)
  ۳ -  طهران- تهران (۱۳۸۷)
  ۴ -  مصائب چارلي (۱۳۸۷)
  ۵ -  خاك آشنا (۱۳۸۶)
  ۶ -  سه زن (۱۳۸۵)
  ۷ -  قصه عشق (۱۳۸۵)
  ۸ -  شب بخير فرمانده (۱۳۸۴)
  ۹ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۱۰ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  مزرعه آفتابگردان (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   افكت   جلوه هاي ويژه رايانه اي   تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   افكت   جلوه هاي ويژه رايانه اي   تداركات  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   افكت   جلوه هاي ويژه رايانه اي   تداركات  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز گل شب بو (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   افكت   جلوه هاي ويژه رايانه اي   تداركات  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هفت پرده (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   افكت   جلوه هاي ويژه رايانه اي   تداركات  
 1. جلوه هاي ويژه رايانه اي  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  رسوايي 2 (۱۳۹۴)
  ۲ -  پرواز مرغابي ها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   مدير صحنه   افكت   جلوه هاي ويژه رايانه اي   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باني چاو (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.