سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد عالم زاده

 زندگينامه  

سعيد عالم زاده متولد 1339 تهران، فارغ التحصيل سينما از دانشكده سينما و تئاتر دانشگاه هنر است. وي فعاليت سينمايي را سال 1367 به عنوان مسئول لباس فيلم «گنج» به كارگرداني محمدعلي سجادي آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / برنامه ريز (۴) / دستيار كارگردان (۷) / مشاور كارگردان (۲) / دستيار برنامه ريز (۱) / بازيگر (۳) / طراح صحنه و لباس (۱) / مسئول لباس (۱) / چهره پرداز  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   دستيار برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   مسئول لباس   چهره پرداز  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)
  ۲ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   دستيار برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   مسئول لباس   چهره پرداز  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نابخشوده (۱۳۷۵)
  ۲ -  قانون (۱۳۷۴)
  ۳ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۴ -  ساده لوح (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   دستيار برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   مسئول لباس   چهره پرداز  
 1. دستيار كارگردان  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دشمن (۱۳۷۴)
  ۲ -  قانون (۱۳۷۴)
  ۳ -  تاواريش (۱۳۷۲)
  ۴ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۵ -  همسفر (۱۳۷۲)
  ۶ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۷ -  شقايق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   دستيار برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   مسئول لباس   چهره پرداز  
 1. مشاور كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تاواريش (۱۳۷۲)
  ۲ -  شتابزده (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   دستيار برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   مسئول لباس   چهره پرداز  
 1. دستيار برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همسفر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   دستيار برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   مسئول لباس   چهره پرداز  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قانون (۱۳۷۴)
  ۲ -  تاواريش (۱۳۷۲)
  ۳ -  شتابزده (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   دستيار برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   مسئول لباس   چهره پرداز  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   دستيار برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   مسئول لباس   چهره پرداز  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گنج (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   دستيار برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   مسئول لباس   چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شتابزده (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.