سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

گئورك شاهی

 

فيلم شناسی :   امور فني صدا (۳) / سينكرون (۱) / افكت (۳) / صدابرداري استوديو (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو   گروه فني  
 1. امور فني صدا  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۲ -  خط پايان (۱۳۶۴)
  ۳ -  در اسارت (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو   گروه فني  
 1. سينكرون  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرچمدار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو   گروه فني  
 1. افكت  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ستاره دنباله دار (۱۳۶۴)
  ۲ -  يوزپلنگ (۱۳۶۴)
  ۳ -  پرچمدار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو   گروه فني  
 1. صدابرداري استوديو  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در اسارت (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بي پناه (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.