سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

صادق جلالی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۱) / تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۲) / مدير توليد (۴) / فيلمبردار پشت صحنه (۱) / گرافيست  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   فيلمبردار پشت صحنه   گرافيست  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  راز خنجر (۱۳۶۹)
  ۲ -  ريحانه (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   فيلمبردار پشت صحنه   گرافيست  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   فيلمبردار پشت صحنه   گرافيست  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خسوف (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   فيلمبردار پشت صحنه   گرافيست  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)
  ۲ -  خسوف (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   فيلمبردار پشت صحنه   گرافيست  
 1. مدير توليد  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خسوف (۱۳۷۱)
  ۲ -  راز خنجر (۱۳۶۹)
  ۳ -  گزارش يك قتل (۱۳۶۵)
  ۴ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   فيلمبردار پشت صحنه   گرافيست  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   فيلمبردار پشت صحنه   گرافيست  
 1. گرافيست  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافر غريب (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.