سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرامرز حاجی رسولی

  تاريخ و محل تولد
چهارم تير ماه سال 1322
تاكستان ـ قزوين
نام اصلي: فرامرز رسولي

 زندگينامه  

فرامرز رسولي در سال 1322 در شهر قزوين متولد شد.

 

فيلم شناسی :   آهنگساز (۱) / ضبط موسيقي (۱) / صدابردار موسيقي (۱) / صدابردار (۵۱) / صداگذاري و ميكس (۱) / ميكس (۱۶) / امور فني صدا (۷) / دستيار صدابردار (۳) / سينكرون (۴) / افكت (۲۵) / برش نگاتيو  (۱) فيلم شناسی :   آهنگساز   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت   برش نگاتيو  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زنگ اول (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت   برش نگاتيو  
 1. ضبط موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مأمور ما در كراچي (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت   برش نگاتيو  
 1. صدابردار موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  اگر برگي نريزد (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت   برش نگاتيو  
 1. صدابردار  : (۵۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  دام (۱۳۷۴)
  ۲ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)
  ۳ -  خانه ابري (۱۳۶۵)
  ۴ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)
  ۵ -  مدرك جرم (۱۳۶۴)
  ۶ -  زنگ اول (۱۳۶۳)
  ۷ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)
  ۸ -  اعدامي (۱۳۵۹)
  ۹ -  سرباز اسلام (۱۳۵۹)
  ۱۰ -  خياباني ها (۱۳۵۷)
  ۱۱ -  عبور از مرز شب (۱۳۵۷)
  ۱۲ -  فرار از بند (۱۳۵۷)
  ۱۳ -  قصه خيابان دراز (۱۳۵۷)
  ۱۴ -  مبارزي در نيمه راه/شب بازيگران (۱۳۵۷)
  ۱۵ -  شب زخمي (۱۳۵۶)
  ۱۶ -  طوطي (۱۳۵۶)
  ۱۷ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۱۸ -  شام آخر (۱۳۵۵)
  ۱۹ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۲۰ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۲۱ -  هم خون (۱۳۵۴)
  ۲۲ -  همت (۱۳۵۴)
  ۲۳ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۲۴ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۲۵ -  تهمت (۱۳۵۳)
  ۲۶ -  كنيز (۱۳۵۳)
  ۲۷ -  كوثر (۱۳۵۳)
  ۲۸ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۲۹ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۳۰ -  بوسه بر لبهاي خونين (۱۳۵۲)
  ۳۱ -  پدر كه ناخلف افتد (۱۳۵۱)
  ۳۲ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۳۳ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۳۴ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۳۵ -  قدير (۱۳۵۱)
  ۳۶ -  يك ميليونر و دو مفلس (۱۳۵۱)
  ۳۷ -  الكلي (۱۳۵۰)
  ۳۸ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۳۹ -  در آمريكا اتفاق افتاد (۱۳۵۰)
  ۴۰ -  رنگين كمان (۱۳۵۰)
  ۴۱ -  مبارزه با شيطان (۱۳۵۰)
  ۴۲ -  عشق قارون (۱۳۴۷)
  ۴۳ -  جاده زرين سمرقند (۱۳۴۶)
  ۴۴ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۴۵ -  شمسي پهلوان (۱۳۴۵)
  ۴۶ -  زن و عروسك هايش (۱۳۴۴)
  ۴۷ -  قهرمان قهرمانان (۱۳۴۴)
  ۴۸ -  گنج قارون (۱۳۴۴)
  ۴۹ -  من مادرم (۱۳۴۴)
  ۵۰ -  مو طلايي شهر ما (۱۳۴۴)
  ۵۱ -  پيمان دوستي (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت   برش نگاتيو  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت   برش نگاتيو  
 1. ميكس  : (۱۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  آري چنين بود (۱۳۶۷)
  ۲ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)
  ۳ -  خانه ابري (۱۳۶۵)
  ۴ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)
  ۵ -  زنگ اول (۱۳۶۳)
  ۶ -  دست شيطان (۱۳۶۰)
  ۷ -  اعدامي (۱۳۵۹)
  ۸ -  سرباز اسلام (۱۳۵۹)
  ۹ -  قصه خيابان دراز (۱۳۵۷)
  ۱۰ -  طوطي (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  هم خون (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  كوثر (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  بوسه بر لبهاي خونين (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت   برش نگاتيو  
 1. امور فني صدا  : (۷)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  خانه ابري (۱۳۶۵)
  ۲ -  سرباز اسلام (۱۳۵۹)
  ۳ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۴ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۵ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۶ -  كوثر (۱۳۵۳)
  ۷ -  مأمور ما در كراچي (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت   برش نگاتيو  
 1. دستيار صدابردار  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پسرخوانده (۱۳۵۲)
  ۲ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۳ -  وسوسه (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت   برش نگاتيو  
 1. سينكرون  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  يك ميليونر و دو مفلس (۱۳۵۱)
  ۲ -  ديوار شيشه اي (۱۳۵۰)
  ۳ -  رنگين كمان (۱۳۵۰)
  ۴ -  مبارزه با شيطان (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت   برش نگاتيو  
 1. افكت  : (۲۵)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)
  ۲ -  خانه ابري (۱۳۶۵)
  ۳ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)
  ۴ -  زنگ اول (۱۳۶۳)
  ۵ -  سردار جنگل (۱۳۶۲)
  ۶ -  دست شيطان (۱۳۶۰)
  ۷ -  سرباز اسلام (۱۳۵۹)
  ۸ -  خياباني ها (۱۳۵۷)
  ۹ -  عبور از مرز شب (۱۳۵۷)
  ۱۰ -  فرار از بند (۱۳۵۷)
  ۱۱ -  قصه خيابان دراز (۱۳۵۷)
  ۱۲ -  مبارزي در نيمه راه/شب بازيگران (۱۳۵۷)
  ۱۳ -  بوي گندم (۱۳۵۶)
  ۱۴ -  طوطي (۱۳۵۶)
  ۱۵ -  شام آخر (۱۳۵۵)
  ۱۶ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۱۷ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۱۸ -  كمين (۱۳۵۴)
  ۱۹ -  هم خون (۱۳۵۴)
  ۲۰ -  تهمت (۱۳۵۳)
  ۲۱ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۲۲ -  پدر كه ناخلف افتد (۱۳۵۱)
  ۲۳ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۲۴ -  الكلي (۱۳۵۰)
  ۲۵ -  در آمريكا اتفاق افتاد (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   افكت   برش نگاتيو  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  زن و عروسك هايش (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.