سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا حسينی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۰) / تداركات (۱) / خدمات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   خدمات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  اخلاقتو خوب كن (۱۳۸۹)
  ۲ -  دزدان خيابان جردن (۱۳۸۹)
  ۳ -  فوتبالي ها (۱۳۸۹)
  ۴ -  يك جيب پر پول (۱۳۸۸)
  ۵ -  نظام از راست (۱۳۸۷)
  ۶ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۷ -  كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)
  ۸ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)
  ۹ -  هي جو (۱۳۶۷)
  ۱۰ -  يك قدم تا مرگ (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   خدمات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   خدمات   با تشكر از  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زمستان است (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   خدمات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.