سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد توكلی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / گروه كارگرداني (۱) / طرح اوليه بر اساس (۱) / بازيگر (۱) / تصويربردار پشت صحنه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   طرح اوليه بر اساس   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  عروسي مردم (۱۳۹۸)
  ۲ -  متولد 65 (۱۳۹۴)
  ۳ -  زيگزاگ (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   طرح اوليه بر اساس   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دل شكسته (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   طرح اوليه بر اساس   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. طرح اوليه بر اساس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  متولد 65 (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   طرح اوليه بر اساس   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   طرح اوليه بر اساس   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در امتداد شهر (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.