سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن لبافی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۵) / برنامه ريز (۴) / دستيار كارگردان (۱) / گروه صحنه (۱) / مسئول لباس (۱) / دستيار صحنه (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ماهورا (۱۳۹۵)
  ۲ -  چهارشنبه 19 ارديبهشت (۱۳۹۳)
  ۳ -  شيفت شب (۱۳۹۳)
  ۴ -  موش (۱۳۸۷)
  ۵ -  در ميان ابرها (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چهارشنبه 19 ارديبهشت (۱۳۹۳)
  ۲ -  شيفت شب (۱۳۹۳)
  ۳ -  موش (۱۳۸۷)
  ۴ -  در ميان ابرها (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب برهنه (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  برج مينو (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.