سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدمصطفی حسينی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير تهيه (۲) / دستيار صحنه (۱) / مدير تداركات (۴) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۲) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عاشق فقير (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تهيه  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غلام زنگي (۱۳۵۴)
  ۲ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۲ -  تشنه باران (۱۳۵۷)
  ۳ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۴ -  چشمان بسته (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  امتحان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۲ -  خاك و خون (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.