سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اله كرم رضايی

 

فيلم شناسی :   دستيار توليد (۱) / تداركات (۲) / دستيار تداركات  (۳) فيلم شناسی :   دستيار توليد   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قرباني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار توليد   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۲ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار توليد   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هور در آتش (۱۳۷۰)
  ۲ -  دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)
  ۳ -  يار در خانه (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.