سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بنفشه صمدی

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۲) / منشي صحنه (۱) / بازيگر (۶) / عروسك گردان (۱) / گويندگان عروسكي  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   عروسك گردان   گويندگان عروسكي  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كلانتري غيرانتفاعي (۱۳۸۷)
  ۲ -  رفيق بد (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   عروسك گردان   گويندگان عروسكي  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بانوي من (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   عروسك گردان   گويندگان عروسكي  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خورشيد آن ماه (۱۳۹۹)
  ۲ -  پدر آن ديگري (۱۳۹۳)
  ۳ -  كلاه قرمزي و بچه ننه (۱۳۹۰)
  ۴ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۵ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)
  ۶ -  ايستگاه (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   عروسك گردان   گويندگان عروسكي  
 1. عروسك گردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كلاه قرمزي و بچه ننه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   عروسك گردان   گويندگان عروسكي  
 1. گويندگان عروسكي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كلاه قرمزي و بچه ننه (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.