سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير مقدم

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۵) / گروه توليد (۱) / چهره پرداز (۱) / دستيار چهره پرداز (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۳) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بچگيتو فراموش نكن (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)
  ۲ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۳ -  دو نفر و نصفي (۱۳۷۰)
  ۴ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)
  ۵ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سرود تولد (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ازدواج در وقت اضافه (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرداب (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گراند سينما (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تماس شيطاني (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دمرل (۱۳۷۲)
  ۲ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)
  ۳ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.