سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر غلامرضايی

 زندگينامه  

ناصر غلامرضايي متولد 1334 خرم‌آباد، داراي مدرك ديپلم است. وي فعاليت سينمايي را سال 1351 با سينماي آزاد خرم آباد آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۵) / مشاور هنري (۱) / نويسنده (۵) / تهيه كننده (۲) / مجري طرح (۱) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح هنري (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  عروس رومشكان (۱۳۸۰)
  ۲ -  نامزدي (۱۳۷۵)
  ۳ -  خون بس (۱۳۶۹)
  ۴ -  حريم مهرورزي (۱۳۶۵)
  ۵ -  چه پر ستاره بود شبم (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   با تشكر از  
 1. مشاور هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نامزدي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  عروس رومشكان (۱۳۸۰)
  ۲ -  نامزدي (۱۳۷۵)
  ۳ -  خون بس (۱۳۶۹)
  ۴ -  حريم مهرورزي (۱۳۶۵)
  ۵ -  چه پر ستاره بود شبم (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عروس رومشكان (۱۳۸۰)
  ۲ -  خون بس (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نامزدي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عروس رومشكان (۱۳۸۰)
  ۲ -  خون بس (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   با تشكر از  
 1. طراح هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نامزدي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.