سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين واثقی تبريزی

نام اصلي: حسين واثقي
 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / تنظيم موسيقي (۳) / آهنگساز (۹۵) / نوازنده (۱۲۳) / انتخاب موزيك  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك  
 1. تنظيم موسيقي  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خاتون (۱۳۵۶)
  ۲ -  دكتر و رقاصه (۱۳۵۳)
  ۳ -  بوسه بر لبهاي خونين (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك  
 1. آهنگساز  : (۹۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  حالا چه شود! (۱۳۷۳)
  ۲ -  حامي (۱۳۷۳)
  ۳ -  حسرت ديدار (۱۳۷۳)
  ۴ -  سربلند (۱۳۷۳)
  ۵ -  مرضيه (۱۳۷۳)
  ۶ -  جانبازان (۱۳۶۱)
  ۷ -  حق و ناحق (۱۳۵۷)
  ۸ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۵۶)
  ۹ -  پشت و خنجر (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  تازه عروس (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  جاني و تپل (۱۳۵۶)
  ۱۲ -  حكم تير (۱۳۵۶)
  ۱۳ -  خاتون (۱۳۵۶)
  ۱۴ -  خان نايب (۱۳۵۶)
  ۱۵ -  دو كله شق (۱۳۵۶)
  ۱۶ -  زن (۱۳۵۶)
  ۱۷ -  سه ماه تعطيلي (۱۳۵۶)
  ۱۸ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)
  ۱۹ -  مرد خدا (۱۳۵۶)
  ۲۰ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۲۱ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)
  ۲۲ -  جدال (۱۳۵۵)
  ۲۳ -  راز (۱۳۵۵)
  ۲۴ -  ستيز (۱۳۵۵)
  ۲۵ -  شهر شراب (۱۳۵۵)
  ۲۶ -  شير خفته (۱۳۵۵)
  ۲۷ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۲۸ -  كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)
  ۲۹ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۳۰ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
  ۳۱ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۳۲ -  تعصب (۱۳۵۴)
  ۳۳ -  تيرانداز (۱۳۵۴)
  ۳۴ -  چشم انتظار (۱۳۵۴)
  ۳۵ -  رفيق (۱۳۵۴)
  ۳۶ -  كمين (۱۳۵۴)
  ۳۷ -  مشكي (۱۳۵۴)
  ۳۸ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۳۹ -  هم قسم (۱۳۵۴)
  ۴۰ -  همت (۱۳۵۴)
  ۴۱ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۴۲ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۴۳ -  تهمت (۱۳۵۳)
  ۴۴ -  خشم و خون (۱۳۵۳)
  ۴۵ -  سلام بر عشق (۱۳۵۳)
  ۴۶ -  كوثر (۱۳۵۳)
  ۴۷ -  ماجراجويان خشن (۱۳۵۳)
  ۴۸ -  مرد شب (۱۳۵۳)
  ۴۹ -  مرگ در باران (۱۳۵۳)
  ۵۰ -  مسافر (۱۳۵۳)
  ۵۱ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۵۲ -  ناجورها (۱۳۵۳)
  ۵۳ -  بندري (۱۳۵۲)
  ۵۴ -  بوسه بر لبهاي خونين (۱۳۵۲)
  ۵۵ -  بي حجاب (۱۳۵۲)
  ۵۶ -  بيقرار (۱۳۵۲)
  ۵۷ -  بيگانه (۱۳۵۲)
  ۵۸ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۵۹ -  پسرخوانده (۱۳۵۲)
  ۶۰ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۶۱ -  حريص (۱۳۵۲)
  ۶۲ -  سر طلايي (۱۳۵۲)
  ۶۳ -  طاهر (۱۳۵۲)
  ۶۴ -  عروس و مادر شوهر (۱۳۵۲)
  ۶۵ -  غريب (۱۳۵۲)
  ۶۶ -  كج كلاخان (۱۳۵۲)
  ۶۷ -  مترس (۱۳۵۲)
  ۶۸ -  محبوب بچه ها (۱۳۵۲)
  ۶۹ -  مردها و نامردها (۱۳۵۲)
  ۷۰ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۷۱ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۷۲ -  مكافات (۱۳۵۲)
  ۷۳ -  نعمت نفتي (۱۳۵۲)
  ۷۴ -  اتل متل توتوله (۱۳۵۱)
  ۷۵ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۷۶ -  خانواده سركار غضنفر (۱۳۵۱)
  ۷۷ -  ساحره (۱۳۵۱)
  ۷۸ -  ساعت فاجعه (۱۳۵۱)
  ۷۹ -  عاصي (۱۳۵۱)
  ۸۰ -  عطش (۱۳۵۱)
  ۸۱ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۸۲ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)
  ۸۳ -  قايقرانان (۱۳۵۱)
  ۸۴ -  كافر (۱۳۵۱)
  ۸۵ -  مرد (۱۳۵۱)
  ۸۶ -  ميخك سفيد (۱۳۵۱)
  ۸۷ -  نانجيب (۱۳۵۱)
  ۸۸ -  هميشه قهرمان (۱۳۵۱)
  ۸۹ -  يك ميليونر و دو مفلس (۱۳۵۱)
  ۹۰ -  حيدر (۱۳۵۰)
  ۹۱ -  زير بازارچه (۱۳۵۰)
  ۹۲ -  ميعادگاه خشم (۱۳۵۰)
  ۹۳ -  نقره داغ (۱۳۵۰)
  ۹۴ -  يك چمدان سكس (۱۳۵۰)
  ۹۵ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك  
 1. نوازنده  : (۱۲۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تشنه باران (۱۳۵۷)
  ۲ -  سرنوشت سازان (۱۳۵۷)
  ۳ -  گداي اشراف زاده (۱۳۵۷)
  ۴ -  آقاي لر به شهر مي رود (۱۳۵۶)
  ۵ -  جاني و تپل (۱۳۵۶)
  ۶ -  خان نايب (۱۳۵۶)
  ۷ -  دو كله شق (۱۳۵۶)
  ۸ -  رفاقت (۱۳۵۶)
  ۹ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  طغيانگر (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  فريادرس (۱۳۵۶)
  ۱۲ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)
  ۱۳ -  كوچ (۱۳۵۶)
  ۱۴ -  نان و نمك (۱۳۵۶)
  ۱۵ -  همكلاس (۱۳۵۶)
  ۱۶ -  يكي خوش صدا يكي خوش دست (۱۳۵۶)
  ۱۷ -  با هم ولي تنها (۱۳۵۵)
  ۱۸ -  بيدار در شهر (۱۳۵۵)
  ۱۹ -  پاكباخته (۱۳۵۵)
  ۲۰ -  پسرك (۱۳۵۵)
  ۲۱ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۲۲ -  تنهايي (۱۳۵۵)
  ۲۳ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)
  ۲۴ -  جدال (۱۳۵۵)
  ۲۵ -  رابطه جواني (۱۳۵۵)
  ۲۶ -  رامشگر (۱۳۵۵)
  ۲۷ -  ستيز (۱۳۵۵)
  ۲۸ -  شاديهاي زندگي (۱۳۵۵)
  ۲۹ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)
  ۳۰ -  غيرت (۱۳۵۵)
  ۳۱ -  مادر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۳۲ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۳۳ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)
  ۳۴ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
  ۳۵ -  آلوده (۱۳۵۴)
  ۳۶ -  اخم نكن سركار (۱۳۵۴)
  ۳۷ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۳۸ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۳۹ -  پاشنه طلا (۱۳۵۴)
  ۴۰ -  تعصب (۱۳۵۴)
  ۴۱ -  تيرانداز (۱۳۵۴)
  ۴۲ -  چشم انتظار (۱۳۵۴)
  ۴۳ -  چشمان بسته (۱۳۵۴)
  ۴۴ -  حسرت (۱۳۵۴)
  ۴۵ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۴۶ -  رانده شده (۱۳۵۴)
  ۴۷ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۴۸ -  رفيق (۱۳۵۴)
  ۴۹ -  رقيب (۱۳۵۴)
  ۵۰ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)
  ۵۱ -  غلام زنگي (۱۳۵۴)
  ۵۲ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۵۳ -  كمين (۱۳۵۴)
  ۵۴ -  مجازات (۱۳۵۴)
  ۵۵ -  مشكي (۱۳۵۴)
  ۵۶ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۵۷ -  هم قسم (۱۳۵۴)
  ۵۸ -  همت (۱۳۵۴)
  ۵۹ -  هوس (۱۳۵۴)
  ۶۰ -  آقا رضاي گل (۱۳۵۳)
  ۶۱ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۶۲ -  اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)
  ۶۳ -  اين دست كجه (۱۳۵۳)
  ۶۴ -  بنده خدا (۱۳۵۳)
  ۶۵ -  پري خوشگله (۱۳۵۳)
  ۶۶ -  تركمن (۱۳۵۳)
  ۶۷ -  تهمت (۱۳۵۳)
  ۶۸ -  جوانمرد (۱۳۵۳)
  ۶۹ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۷۰ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۷۱ -  دروغگوي كوچولو (۱۳۵۳)
  ۷۲ -  دكتر و رقاصه (۱۳۵۳)
  ۷۳ -  سلام بر عشق (۱۳۵۳)
  ۷۴ -  صلات ظهر (۱۳۵۳)
  ۷۵ -  قفس (۱۳۵۳)
  ۷۶ -  گروگان (۱۳۵۳)
  ۷۷ -  گل پري جون (۱۳۵۳)
  ۷۸ -  گلنسا در پاريس (۱۳۵۳)
  ۷۹ -  ماجراجويان خشن (۱۳۵۳)
  ۸۰ -  مرغ همسايه (۱۳۵۳)
  ۸۱ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۸۲ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)
  ۸۳ -  ناجورها (۱۳۵۳)
  ۸۴ -  هرجايي (۱۳۵۳)
  ۸۵ -  باجناق (۱۳۵۲)
  ۸۶ -  بدكاران (۱۳۵۲)
  ۸۷ -  بيگانه (۱۳۵۲)
  ۸۸ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۸۹ -  پسرخوانده (۱۳۵۲)
  ۹۰ -  تيغ آفتاب (۱۳۵۲)
  ۹۱ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۹۲ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۹۳ -  سراب (۱۳۵۲)
  ۹۴ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۹۵ -  صخره سياه (۱۳۵۲)
  ۹۶ -  عروس و مادر شوهر (۱۳۵۲)
  ۹۷ -  غريب (۱۳۵۲)
  ۹۸ -  غول (۱۳۵۲)
  ۹۹ -  كج كلاخان (۱۳۵۲)
  ۱۰۰ -  محبوب بچه ها (۱۳۵۲)
  ۱۰۱ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۱۰۲ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۱۰۳ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۱۰۴ -  مكافات (۱۳۵۲)
  ۱۰۵ -  نامحرم (۱۳۵۲)
  ۱۰۶ -  نعمت نفتي (۱۳۵۲)
  ۱۰۷ -  آخرين نبرد (۱۳۵۱)
  ۱۰۸ -  اتل متل توتوله (۱۳۵۱)
  ۱۰۹ -  استوار و پاسبان (۱۳۵۱)
  ۱۱۰ -  اعجوبه ها (۱۳۵۱)
  ۱۱۱ -  باشرف ها (۱۳۵۱)
  ۱۱۲ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۱۱۳ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)
  ۱۱۴ -  ساعت فاجعه (۱۳۵۱)
  ۱۱۵ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۱۱۶ -  قايقرانان (۱۳۵۱)
  ۱۱۷ -  مرد (۱۳۵۱)
  ۱۱۸ -  ميخك سفيد (۱۳۵۱)
  ۱۱۹ -  نانجيب (۱۳۵۱)
  ۱۲۰ -  هميشه قهرمان (۱۳۵۱)
  ۱۲۱ -  يك جو غيرت (۱۳۵۱)
  ۱۲۲ -  ديوار شيشه اي (۱۳۵۰)
  ۱۲۳ -  زن يكشنبه (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده   انتخاب موزيك  
 1. انتخاب موزيك  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غيرت (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.