سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی احمدی

 

فيلم شناسی :   گروه كارگرداني (۱) / بازيگر (۷) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه فني  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آفريقا (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)
  ۲ -  نگاهي ديگر (۱۳۷۳)
  ۳ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۴ -  گردباد (۱۳۶۴)
  ۵ -  صمد در به در مي شود (۱۳۵۷)
  ۶ -  گزارش (۱۳۵۶)
  ۷ -  شطرنج باد (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  و باز هم عشق (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.