سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد معينی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳۹) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۲ -  گريز (۱۳۷۱)
  ۳ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۴ -  بي گناه (۱۳۵۵)
  ۵ -  پاداش يك مرد (۱۳۵۵)
  ۶ -  سياه بخت (۱۳۵۵)
  ۷ -  مادر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۸ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)
  ۹ -  چشم انتظار (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  سارق (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  شرف (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  غلام زنگي (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  فاصله (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۱۵ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  مجازات (۱۳۵۴)
  ۱۷ -  نازنين (۱۳۵۴)
  ۱۸ -  همسفر (۱۳۵۴)
  ۱۹ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۲۰ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۲۱ -  پري خوشگله (۱۳۵۳)
  ۲۲ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۲۳ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۲۴ -  ناجورها (۱۳۵۳)
  ۲۵ -  هرجايي (۱۳۵۳)
  ۲۶ -  ياور (۱۳۵۳)
  ۲۷ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۲۸ -  رو سياه (۱۳۵۲)
  ۲۹ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۳۰ -  كاكا سياه (۱۳۵۲)
  ۳۱ -  مغربي (۱۳۵۲)
  ۳۲ -  ناخدا (۱۳۵۲)
  ۳۳ -  پخمه (۱۳۵۱)
  ۳۴ -  خاطرخواه (۱۳۵۱)
  ۳۵ -  غريبه (۱۳۵۱)
  ۳۶ -  مرد (۱۳۵۱)
  ۳۷ -  رضا چلچله (۱۳۵۰)
  ۳۸ -  خداحافظ تهران (۱۳۴۵)
  ۳۹ -  عصيان (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.