سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رحيم ناجی

 

فيلم شناسی :   ضبط موسيقي (۸) / صدابردار موسيقي (۳) / صدابردار صحنه (۱) / ميكس (۱) / دستيار ميكس  (۱) فيلم شناسی :   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار صحنه   ميكس   دستيار ميكس  
 1. ضبط موسيقي  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بي تو تنهايم (۱۳۸۰)
  ۲ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۳ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۴ -  سرعت (۱۳۷۵)
  ۵ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۶ -  از بلور خون (۱۳۷۱)
  ۷ -  خون بس (۱۳۶۹)
  ۸ -  پول خارجي (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار صحنه   ميكس   دستيار ميكس  
 1. صدابردار موسيقي  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۲ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۳ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار صحنه   ميكس   دستيار ميكس  
 1. صدابردار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باز باران (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار صحنه   ميكس   دستيار ميكس  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از بلور خون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   ضبط موسيقي   صدابردار موسيقي   صدابردار صحنه   ميكس   دستيار ميكس  
 1. دستيار ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اوينار (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.