سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ميرزا گودرزی

 

فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي (۱) / آهنگساز (۵) / انتخاب موزيك (۳) / صدابردار (۲۲) / صداگذاري و ميكس (۱) / گروه صدا (۱) / ميكس (۹) / امور صدا (۱) / امور فني صدا (۱۹) / دستيار صدابردار (۹) / دستيار امور فني صدا (۱) / سينكرون (۱) / افكت (۵۳) / لابراتوار (۷) / چاپ (۷) / دستيار چاپ (۱) / دستيار لابراتوار  (۱) فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. تنظيم موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  عشق و خشونت (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. آهنگساز  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ستاره دنباله دار (۱۳۶۴)
  ۲ -  گداي اشراف زاده (۱۳۵۷)
  ۳ -  اشك رقاصه (۱۳۵۶)
  ۴ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)
  ۵ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. انتخاب موزيك  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تازه عروس (۱۳۵۶)
  ۲ -  يكي خوش صدا يكي خوش دست (۱۳۵۶)
  ۳ -  رامشگر (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. صدابردار  : (۲۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۲ -  حق و ناحق (۱۳۵۷)
  ۳ -  قدغن (۱۳۵۷)
  ۴ -  ماجراهاي علاءالدين و چراغ جادو (۱۳۵۷)
  ۵ -  هجرت (۱۳۵۷)
  ۶ -  اشك رقاصه (۱۳۵۶)
  ۷ -  تازه عروس (۱۳۵۶)
  ۸ -  خاتون (۱۳۵۶)
  ۹ -  فريادرس (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  مرد خدا (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  تنهايي (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  جدال (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
  ۱۴ -  آلوده (۱۳۵۴)
  ۱۵ -  اضطراب (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۱۷ -  رفيق (۱۳۵۴)
  ۱۸ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۱۹ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۲۰ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)
  ۲۱ -  رگبار (۱۳۵۱)
  ۲۲ -  حسن كچل (۱۳۴۹)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه عسل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. گروه صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه 2519 (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. ميكس  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۲ -  گداي اشراف زاده (۱۳۵۷)
  ۳ -  تازه عروس (۱۳۵۶)
  ۴ -  عشق و خشونت (۱۳۵۶)
  ۵ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)
  ۶ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)
  ۷ -  يكي خوش صدا يكي خوش دست (۱۳۵۶)
  ۸ -  تنهايي (۱۳۵۵)
  ۹ -  رامشگر (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. امور صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. امور فني صدا  : (۱۹)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  چاووش (۱۳۶۹)
  ۲ -  صخره هميشه سبز (۱۳۶۷)
  ۳ -  سفر غريب (۱۳۶۶)
  ۴ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۵ -  خط پايان (۱۳۶۴)
  ۶ -  آشيانه مهر (۱۳۶۳)
  ۷ -  جنجال بزرگ (۱۳۶۳)
  ۸ -  راه دوم (۱۳۶۳)
  ۹ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  گروگان (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  تنگنا (۱۳۵۲)
  ۱۵ -  مكافات (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  نامحرم (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  آبشار طلا (۱۳۵۱)
  ۱۸ -  اعجوبه ها (۱۳۵۱)
  ۱۹ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار صدابردار  : (۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سالومه (۱۳۵۲)
  ۲ -  گرگ بيزار (۱۳۵۲)
  ۳ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)
  ۴ -  ظفر (۱۳۵۱)
  ۵ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)
  ۶ -  رشيد (۱۳۵۰)
  ۷ -  جدايي (۱۳۴۸)
  ۸ -  هارون و قارون (۱۳۴۶)
  ۹ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. سينكرون  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شناسايي (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. افكت  : (۵۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۲ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)
  ۳ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۴ -  گريز (۱۳۷۱)
  ۵ -  اميد (۱۳۷۰)
  ۶ -  ديدار در استانبول (۱۳۷۰)
  ۷ -  شقايق (۱۳۷۰)
  ۸ -  عشق من ـ شهر من (۱۳۷۰)
  ۹ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  چاووش (۱۳۶۹)
  ۱۱ -  آخرين مهلت (۱۳۶۸)
  ۱۲ -  دخترم سحر (۱۳۶۸)
  ۱۳ -  گل سرخ (۱۳۶۸)
  ۱۴ -  وسوسه (۱۳۶۸)
  ۱۵ -  صخره هميشه سبز (۱۳۶۷)
  ۱۶ -  محموله (۱۳۶۶)
  ۱۷ -  بي پناه (۱۳۶۵)
  ۱۸ -  كنار بركه ها (۱۳۶۵)
  ۱۹ -  جدال (۱۳۶۴)
  ۲۰ -  ستاره دنباله دار (۱۳۶۴)
  ۲۱ -  مدرك جرم (۱۳۶۴)
  ۲۲ -  يوزپلنگ (۱۳۶۴)
  ۲۳ -  جنجال بزرگ (۱۳۶۳)
  ۲۴ -  راه دوم (۱۳۶۳)
  ۲۵ -  شب مكافات (۱۳۶۳)
  ۲۶ -  ماجراهاي علاءالدين و چراغ جادو (۱۳۵۷)
  ۲۷ -  هجرت (۱۳۵۷)
  ۲۸ -  اشك رقاصه (۱۳۵۶)
  ۲۹ -  خاتون (۱۳۵۶)
  ۳۰ -  پاكباخته (۱۳۵۵)
  ۳۱ -  تنهايي (۱۳۵۵)
  ۳۲ -  جدال (۱۳۵۵)
  ۳۳ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۳۴ -  هيولا (۱۳۵۵)
  ۳۵ -  آلوده (۱۳۵۴)
  ۳۶ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۳۷ -  حسرت (۱۳۵۴)
  ۳۸ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۳۹ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۴۰ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۴۱ -  شكست ناپذير (۱۳۵۳)
  ۴۲ -  عروس پابرهنه (۱۳۵۳)
  ۴۳ -  گروگان (۱۳۵۳)
  ۴۴ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)
  ۴۵ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۴۶ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۴۷ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۴۸ -  قصه شب (۱۳۵۲)
  ۴۹ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۵۰ -  نامحرم (۱۳۵۲)
  ۵۱ -  مردي در طوفان (۱۳۵۱)
  ۵۲ -  كلبه اي آنسوي رودخانه (۱۳۵۰)
  ۵۳ -  يك مرد يك شهر (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. لابراتوار  : (۷)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  عشق و انتقام (۱۳۴۴)
  ۲ -  كمينگاه شيطان (۱۳۴۳)
  ۳ -  پرستوها به لانه باز مي گردن (۱۳۴۲)
  ۴ -  لاشخورها (۱۳۴۲)
  ۵ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)
  ۶ -  چادرنشين ها (۱۳۴۱)
  ۷ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. چاپ  : (۷)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  عشق و انتقام (۱۳۴۴)
  ۲ -  كمينگاه شيطان (۱۳۴۳)
  ۳ -  پرستوها به لانه باز مي گردن (۱۳۴۲)
  ۴ -  لاشخورها (۱۳۴۲)
  ۵ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)
  ۶ -  چادرنشين ها (۱۳۴۱)
  ۷ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  جاهل محل (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   سينكرون   افكت   لابراتوار   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  جاهل محل (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.