سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرج صغيری

 زندگينامه  

ايرج صغيري، فارغ التحصيل ادبيات از دانشگاه فردوسي مشهد است. وي فعاليت هنري را با تئاتر و نگارش داستان هاي كوتاه آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۲) / تهيه كننده (۱) / مدير توليد (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر غريب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر غريب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  عروسي خوبان (۱۳۶۷)
  ۲ -  اين گروه محكومين (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر غريب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مدرسه رجايي (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جهيزيه اي براي رباب (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.