سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ستار اورا

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۹) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات (۱) / گروه فني (۳) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  دايره سرخ (۱۳۷۴)
  ۲ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۳ -  قهرمان (۱۳۷۰)
  ۴ -  ترنج (۱۳۶۵)
  ۵ -  حريم مهرورزي (۱۳۶۵)
  ۶ -  صف (۱۳۶۳)
  ۷ -  پرونده (۱۳۶۲)
  ۸ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۹ -  هم قسم (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پنجاه روز التهاب (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۲ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تونل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)
  ۲ -  طلسم (۱۳۶۵)
  ۳ -  گمشده (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.