سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهران اسماعيلی

 

فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد (۲) / دستيار توليد (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۲) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۲) فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  راننده تاكسي (۱۳۸۵)
  ۲ -  عاشق (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خاطره (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جهيزيه اي براي رباب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ترنج (۱۳۶۵)
  ۲ -  حريم مهرورزي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  طالع سعد (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)
  ۲ -  محموله (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.